By ¡Presente! y al día,  2014
Por una educación saludable...

Federazioko   

kide   

Gipuzkoako   

edozein   

ikastetxeko   

Guraso   

Elkarte   

izan   

daiteke,   

baldin   

eta,

ikasleen   

heziketa   

osoarri   

arreta   

jartzen   

dioten   

heziketa   

komunitateak   

diren,   

heziketa   

proiektu

koherente  

eta  

kristautasunean  

oinarritutakoa  

duten  

eta  

tokiko  

ingurune  

sozialaren  

arabera  

bertako

balore kulturalekin bat egiten duten.

Interesa    duen    Elkarteak,    dagokion    eskaera    egin    beharko    du    ondorengo    dokumentazioa aurkeztuz. Elkartearen Estatutuak, Eusko Jaurlaitzako Elkarte Erregistroan izen emandako datarekin. Federakuntzarekin bat egitea adosten duen Elkarteko eskudunen akordio ziurtagiria. Indarrean dagoen legeak eskatzen duen gainerako dokumentazioa.
¿Nola Elkartu FEGUIAPA-rekin?
¡HEZIKETA OSASUNTSU BATEN ALDE!
¡POR UNA EDUCACION SALUDABLE!
Itzuli

Federazioko        

kide        

Gipuzkoako        

edozein

ikastetxeko  

Guraso  

Elkarte  

izan  

daiteke,  

baldin  

eta,

ikasleen  

heziketa  

osoarri  

arreta  

jartzen  

dioten  

heziketa

komunitateak  

diren,  

heziketa  

proiektu  

koherente  

eta

kristautasunean    

oinarritutakoa    

duten    

eta    

tokiko

ingurune      

sozialaren      

arabera      

bertako      

balore

kulturalekin bat egiten duten.

Interesa   duen   Elkarteak,   dagokion   eskaera   egin beharko du ondorengo dokumentazioa aurkeztuz. Elkartearen            Estatutuak,            Eusko Jaurlaitzako     Elkarte     Erregistroan     izen emandako datarekin. Federakuntzarekin    bat    egitea    adosten duen      Elkarteko      eskudunen      akordio ziurtagiria. Indarrean     dagoen     legeak     eskatzen duen gainerako dokumentazioa.
¡HEZIKETA OSASUNTSU BATEN ALDE! ¡POR UNA EDUCACION SALUDABLE!
¿Nola Elkartu FEGUIAPA-rekin?
Itzuli