By ¡Presente! y al día, 2014
Por una educación saludable...

¿FEGUIAPA zer da?

“Espresuki aitortzen zaie Elkartutako Federazioei beraien

arlo zehatzetan jarduteko autonomia.”

“FEGUIAPA”   GIPUZKOAKO   IKASLEEN   GURASO   ELKARTEEN   FEDERAKUNTZA LIBREA,   1979ko   Urriaren   10ean   kanonikoki   sortu   zen,   eta   1983ko   Irailaren 5ean   Erregistro   Zibilean   eman   zuen   izena.   Honekin,   Eusko   Jaurlaritzako Justizia,    Lan    eta    Segurantza    sailari    adskribatutako    Elkarte    erregistroan erregistratuta dago. FEGUIAPA-ren     sorreraren     helburua,     Ikastetxeak     benetako     heziketa komunitate   gisara   ulertzeko   xedea   duten   Ikasleen   Guraso-Elkarte   guztiak batzea   da,   baita,   ikasleen   heziketa   integrala   kontutan   hartzen   duen   heziketa proiektu    koherentea    bultzatzen    dutenak,    kristautasunean    oinarrituta    eta tokiko   ingurune   sozialaren   arabera   bertako   balore   kulturalekin   bat   egiten dutenak. Bere   Estatutuak,   Elkartzeko   Eskubidea   Arautzeko   1/2002   Lege   organikora egokituta daude, eta 7/2007 Euskadiko Elkarteei buruzko Legera.

Horrela, Feguiapa-ko kideak, Gipuzkoako kristau eta Guraso kooperatibek osatutako AMPAS-ak dira

“Ummei ematen zaiena, Umeek gizartera emango dute.”        Karl A. Menninger Nola Elkartu? Nola Elkartu? Nola Elkartu?
¡HEZIKETA OSASUNTSU BATEN ALDE!
¡POR UNA EDUCACION SALUDABLE!
Helburuak Helburuak Helburuak

¿FEGUIAPA zer da?

“Espresuki aitortzen zaie Elkartutako Federazioei

beraien arlo zehatzetan jarduteko autonomia.”

“FEGUIAPA”       GIPUZKOAKO       IKASLEEN       GURASO       ELKARTEEN FEDERAKUNTZA    LIBREA,    1979ko    Urriaren    10ean    kanonikoki    sortu zen,   eta   1983ko   Irailaren   5ean   Erregistro   Zibilean   eman   zuen   izena. Honekin,    Eusko    Jaurlaritzako    Justizia,    Lan    eta    Segurantza    sailari adskribatutako Elkarte erregistroan erregistratuta dago. FEGUIAPA-ren    sorreraren    helburua,    Ikastetxeak    benetako    heziketa komunitate    gisara    ulertzeko    xedea    duten    Ikasleen    Guraso-Elkarte guztiak   batzea   da,   baita,   ikasleen   heziketa   integrala   kontutan   hartzen duen       heziketa       proiektu       koherentea       bultzatzen       dutenak, kristautasunean    oinarrituta    eta    tokiko    ingurune    sozialaren    arabera bertako balore kulturalekin bat egiten dutenak. Bere    Estatutuak,    Elkartzeko    Eskubidea    Arautzeko    1/2002    Lege organikora   egokituta   daude,   eta   7/2007   Euskadiko   Elkarteei   buruzko Legera.

Horrela,  

Feguiapa-ko  

kideak,  

Gipuzkoako  

kristau  

eta

Guraso kooperatibek osatutako AMPAS-ak dira

“Ummei ematen zaiena, Umeek gizartera emango dute.”        Karl A. Menninger Nola Elkartu? Nola Elkartu? Nola Elkartu? Helburuak Helburuak Helburuak
¡HEZIKETA OSASUNTSU BATEN ALDE! ¡POR UNA EDUCACION SALUDABLE!