By ¡Presente! y al día,  2014
Por una educación saludable...

Federatutako     

Elkarteen     

arteko

ekintzak     

koordinatzea,     

beraien

arteko elkarlana sustatuz.

Kide     

diren     

Elkarteei     

beraien

jarduerarekin    

zuzenean    

loturiko

gaien       

inguruan       

aholkularitza

zerbitzua eskaintzea

Federatutako    

Elkarteen    

jarduera

eremuarekin       

zerikusia       

duten

gertakari,    

bitarteko    

eta    

arauen

inguruko informazio osatua ematea

Elkarteei                 

ikastetzeetako

funtzionamenduan    

eta    

heziketa

komunitateen  

suspertzean  

parte-

hartze     

egokia     

izan     

dezaten

formazioa ematea.

27.en Artikulua:

1:     

Guztiek     

dute     

heziketarako     

eskubidea.

Irakaskuntzarako askatasuna onartzen da.

4:   Oinarrizko Hezkuntza derrigorrezkoa eta doakoa da.
¿Zeintzuk dira gure helburuak?

Gurasoen  

eta  

ikasleen  

eskubideak

babesten duen guztia bultzatzea.

Gurasoei     

beraien     

seme-alaben

formatzaile                    

zereginean

trebakuntzan        

ekarriko        

dien

ekintzak antolatzea.

Itzuli Itzuli
¡HEZIKETA OSASUNTSU BATEN ALDE!
¡POR UNA EDUCACION SALUDABLE!

Federatutako     

Elkarteen     

arteko

ekintzak     

koordinatzea,     

beraien

arteko elkarlana sustatuz.

Kide     

diren     

Elkarteei     

beraien

jarduerarekin    

zuzenean    

loturiko

gaien       

inguruan       

aholkularitza

zerbitzua eskaintzea

Federatutako    

Elkarteen    

jarduera

eremuarekin       

zerikusia       

duten

gertakari,    

bitarteko    

eta    

arauen

inguruko informazio osatua ematea

Elkarteei                 

ikastetzeetako

funtzionamenduan    

eta    

heziketa

komunitateen  

suspertzean  

parte-

hartze     

egokia     

izan     

dezaten

formazioa ematea.

27.en Artikulua:

1:     

Guztiek     

dute     

heziketarako

eskubidea.             

Irakaskuntzarako

askatasuna onartzen da.

4:   Oinarrizko Hezkuntza derrigorrezkoa eta doakoa da.

Gurasoen  

eta  

ikasleen  

eskubideak

babesten duen guztia bultzatzea.

Gurasoei     

beraien     

seme-alaben

formatzaile                    

zereginean

trebakuntzan        

ekarriko        

dien

ekintzak antolatzea.

Itzuli Itzuli ¡HEZIKETA OSASUNTSU BATEN ALDE! ¡POR UNA EDUCACION SALUDABLE!
¿Zeintzuk dira gure helburuak?